Biuro tłumaczeń Gdynia, Gdańsk, Rumia - tłumacz przysięgły

BIURO TŁUMACZEŃ

Świadczymy usługi w zakresie następujących języków: angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, ukraiński, łotewski, litewski, białoruski, niderlandzki (Holandia i Belgia), szwedzki, duński, norweski, fiński, hiszpański, portugalski, węgierski, rumuński, słoweński, czeski, słowacki, grecki, islandzki.  

 

W naszej ofercie posiadamy:

 

Tłumaczenia przysięgłe - opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza wpisanego do rejestru tłumaczy przysięgłych prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych, za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków, wliczając pojedyncze spacje oraz znaki interpunkcyjne. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi.

 

Tłumaczenia zwykłe – każdy tekst, którego przekład nie wymaga poświadczenia pieczęcią tłumacza przysięgłego (CV, streszczenia prac, instrukcje obsługi, umowy, oferty handlowe, strony internetowe itd.)

 

Tłumaczenia ustne, w tym przysięgłe: stosowane tam, gdzie wymagają tego przepisy prawa lub jeżeli tak zadecyduje nasz klient (w sądzie, w USC, w trakcie podpisywania umów notarialnych itd.) oraz zwykłe: realizowane w trakcie spotkań, konferencji, przemówień.

 

Tłumaczenia ekspresowe - za zlecenie wykonane w trybie ekspresowym uważa się każde tłumaczenie wykonane w dniu zlecenia lub niezwłocznie. Termin wykonania usługi w trybie ekspresowym zależy od wielkości dokumentu.

 

Tłumaczenia specjalistyczne (z zakresu medycyny, prawa, budownictwa, motoryzacji, marketingu itd.)

 

Tłumaczenia techniczne (dokumentacja techniczna, certyfikaty, normy itd.)

Rodzaje tłumaczeń

Przykładowe rodzaje dokumentów tłumaczonych przez nasze biuro

•  akty urodzenia, małżeństwa, zgonu,

•  akty notarialne, affidavit (tłumaczenia ustne i pisemne)

•  dokumenty samochodowe (stawki rabatowe),

•  umowy kupna - sprzedaży,

•  dokumenty celne,

•  zaświadczenia z urzędów skarbowych, ubezpieczeniowych, urzędów pracy,

•  potwierdzenia i umowy zatrudnienia,

•  formularze unijne,

•  życiorysy,

•  świadectwa szkół, dyplomy, świadectwa z kursów i szkoleń,

•  prace naukowe, dyplomowe, magisterskie,

•  instrukcje obsługi, stosowania (z branży budowlanej, motoryzacyjnej, offset,  

kosmetycznej itd.),

•  specyfikacje techniczne,

•  diagnozy medyczne, wypisy ze szpitala, zaświadczenia lekarskie,

oraz wiele innych dokumentów.